KGFB - 2023 kézilabdaútba igazítunkigaz szerelem!friss hírekletöltés
Egyéni keresés

Mi­ként le­he­tünk zok­ni nél­kül, vagy a­vi­á­tor nap­szem­üveg­ben gent­le­ma­nek? Mi­lyen a ma­mut­csont bo­rot­va e­le­gan­ci­á­ja? Mi­lyen cipőt vá­laszt B­rad Pitt?

hirdetés

A Gentle­man.mx-en a lu­xus­már­kák is­merői és ha­za­i, va­la­mint kül­föl­di stí­lussza­kértői, di­záj­ne­re­i mu­tat­ják be új­don­sá­ga­i­kat, ter­ve­i­ket, sok­szor in­ter­jú­ban fel­fed­ve si­ke­rük tit­kát, s a kö­zép­szerű­ség el­le­ni ér­ve­i­ket. Üz­le­ti, sza­bad­idős ta­ná­csa­ink­kal is él­jen!